Γ. Δραγασάκης: Απουσιάζει ο ουσιαστικός διάλογος για το Σχέδιο Ανάκαμψης

Γ. Δραγασάκης: Παραδώσαμε μία Ελλάδα πολύ καλύτερη από αυτήν που βρήκαμε

Νεοφιλελευθερισμός και ισχυρά συμφέροντα οι σταθερές της κυβέρνησης

Συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δραγασάκης: Βγαίνουμε από τα μνημόνια με δικό μας σχέδιο ανάπτυξης

Συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με την Πρέσβη της Αυστρίας

Συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Πρέσβη της Ιταλίας

Δραγασάκης: Έχουμε χρέος να λέμε ποιο είναι το ευρύτερο εθνικό συμφέρον