ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ-ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΤΟΜΟΣ 79-ΤΕΥΧΟΣ 1

Για όλα τα τέυχη των Χημικών χρονικών δείτε εδώ

Για όλα τα τεύχη του 2017 δείτε εδώ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Σχολιάστε Ελεύθερα