ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ-ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΤΟΜΟΣ 81-ΤΕΥΧΟΣ 6

Για όλα τα τέυχη των Χημικών χρονικών δείτε εδώ

Για όλα τα τεύχη του 2019 δείτε εδώ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Σχολιάστε Ελεύθερα