Μονάδα αφαλάτωσης στον δήμο Φούρνων

Ανακοίνωση του Χριστόδουλου Στεφανάδη

Όπως με ενημέρωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μ. Κουτουλάκης, υπέγραψε επιχορήγηση Δήμου Φούρνων Κορσεών, ύψους 100.000 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια της επιχορήγησης, ύψους 74.000, ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τον οικισμό Φάρο Ικαρίας, που έχει ήδη ανακοινωθεί από το Δήμο Ικαρίας.

Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα κ. Μ. Κουτουλάκη που ανταποκρίθηκε άμεσα στη παρέμβαση μας για τα δύο αυτά δίκαια αιτήματα των Δήμων Ικαρίας και Φούρνων.

Σχολιάστε Ελεύθερα