Για την δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στην Ικαρία

Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ικαρίας δηλώνει την δημιουργία δύο νέων έργων στην Ικαρία, που αφορούν το νερό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί.

Ως σημείο κριτικής στην ανακοίνωση θα μπορούσαμε να βάλουμε ότι δεν προβλέπονται έργα για άλλες περιοχές πλην των δυο αναφερομένων, άρα καλό είναι να μην πανηγυρίζουν. Ακόμα άλλωστε δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα που αφορούν τo χωριό Φραντάτο, εκεί που οι κάτοικοι έχουν πει το νερό-νεράκι. Επίσης διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην επίλυση των προβλημάτων στο χωριό Περδίκι και ας αναφέρεται το αντίθετο στην ανακοίνωση. Για το Φραντάτο μάλλον δεν έχουν διαβάσει καλά το κείμενο, ενώ όσο αφορά το Περδίκι, επειδή ζω και εργάζομαι στο Περδίκι, γνωρίζει καλά ο δήμος και οι δημογέροντές του, ότι έχουν αφήσει μισή δουλειά. Ναι μεν ήρθε νερό από τα νέγια όπως αναφέρεται, σε χρόνο ρεκόρ, αφού εμείς οι ίδιοι οι κάτοικοι βάλαμε την σωλήνα μήκους 1,2 χιλιομέτρων σε δυο ημέρες, αλλά αναμένουμε ακόμα την μελέτη για τον σωλήνα 3 χιλιομέτρων, που θα βάλουμε πάλι εμείς οι κάτοικοι, εδώ και ένα μήνα. Εαν το γεγονός πως κάποιος δεν έχει νερό είναι συζήτηση κακόβουλη και καφενειακή, πραγματικά αυτό μας ξεπερνάει. Νομίζω όμως ότι ξεπερνάει και τους περισσότερους που διαβάζουν αυτό το κείμενο.

2 thoughts on “Για την δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στην Ικαρία

Σχολιάστε Ελεύθερα