Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Θερμών

Ο Δήμος Ικαρίας προκηρρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προκειμένου να ολοκληρωθεί η η μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστνω χώρων οικισμού Θέρμων», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Στο έργο αυτό θα δαπανηθεί το ποσό των 44.326,80€ και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους κατηγοριών μελέτης:

  • 3.496,95 € για μελέτη τοπογραφίας
  • 20.987,95€ για μελέτη Αρχιτκετονική
  • 6.993,90 € για μελέτη συγκοινωνιακών έργων
  • 1.656,45 € για μελέτη υδραυλικών έργων
  • 1.656,45 € για μελέτη μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έργων
  • 1.840, 50 € για περιβαλλοντική μελέτη
  • 1.941,75 € για τεύχη δημοπράτησης
  • 5.781,76 € για απρόβλεπτες δαπάνες

Το παραπάνω έργο πρόκειται για μελέτη ανάπλασης προκειμένου να φτάσουμε στην τελική προκήρυξη για την τελική ανάπλαση της περιοχής, που ως γνωστόν είναι η λουτρόπολη του νησιού μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον συνοπτικό διαγωνισμό που έχει ημερομηνία λήξης προσφορών στις 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, στο site του Δήμου Ικαρίας.

Σχολιάστε Ελεύθερα