Οι χρηματοδοτήσεις έργων στο νομό Σάμου

Ενημερωτικό δελτίο του Δημήτρη Σεβαστάκη

Ενημερώνουμε τους πολίτες του νομού μας για τις νεώτερες χρηματοδοτήσεις έργων και μελετών (συνοπτικά και συγκεντρωτικά) τα οποία εγκρίνουν και χρηματοδοτούν η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία:

Α) Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (υπογράφει ο υφυπουργός Στ. Γιαννακίδης):

  • Ολοκλήρωση βελτίωσης και στατικής ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου γυμνάσιο ΔΕ Βαθέος Δήμου Σάμου 218.094,25 €
  • Επισκευή χειρουργική και ορθοπεδικής πτέρυγας Γενικού νοσοκομείου Σάμου 74.400,00 €
  • Δίκτυο μεταφορά νερού στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης Δήμου Φούρνων 74.400,00 €
  • Μελέτη ανάπλασης υφιστάμενων κτιρίων της Μαυρογένειου Σχολής, Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειου χώρου, για την λειτουργία μουσικού σχολείου Σάμου 530.000,00 €

Β) Μία νέα δράση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας καθώς και σε Περιφέρειες

Στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξη πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έτσι με απόφαση του Αν. Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστα Φωτάκη, εγκρίνονται για το Βόρειο Αιγαίο χρηματοδοτήσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8 εκ. ευρώ)

Πρόκειται για ερευνητικά έργα της παρούσας προκήρυξης που θα υλοποιηθούν από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα, στις αντίστοιχες Περιφέρειες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά και ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμό.

Η στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ερευνητές και επιστήμονες των ακριτικών περιοχών.Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΣΑΜΟΣ, ΦΟΥΡΝΟΙ

Tags: ,

Σχολιάστε Ελεύθερα

Αρέσει σε %d bloggers: