Μήνυμα 112 στην Ικαρία

Πριν από λίγο ήρθε μηνυμα στα κινητά που βρίσκονται στην Ικαρία, δεν γνωρίζουμε εαν ήρθε και στα γειτονικά νησιά μας όπου επισημάνει τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα με την ξηρασία που φέρνουν οι υψηλές θερμοκρασίες και δεδομένου των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη το μήνυμα που θα παρατεθεί στη συνέχεια έχει την ορθή λογική.

Το μήνυμα του 112

Πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δάση και άλση. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική στο 199 αν εντοπίσουμε εστία πυρκαγιάς.

Extreme danger for fires in the next days.Avoid any actions that may cause a fire. Access to forestsand forested areas is prohibited. Avoid unnecessary travel.if you see smoke or fire in your area, call the fire department immediately at 199.

Με αυτά τα δεδομένα προσοχή μεγάλη

Σχολιάστε Ελεύθερα