Δακοκτονία στην Ικαρία από 13 έως 19 Ιουλίου

Τα χωριά όπου θα τελεστεί η διαδικασάι της δακοκτονία είναι τα εξής:

ΗΜ/ΝΙΑΧΩΡΙΟ
13/7ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
14/7ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
15/7ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΠΕΡΔΙΚΙ-ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ
16/7ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ-ΑΡΕΘΟΥΣΑ-ΦΡΑΝΤΑΤΟ
17/7ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
18/7ΡΑΧΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
19/7ΕΥΔΗΛΟΣ-ΔΑΦΝΗ

Σχολιάστε Ελεύθερα