Έλλειψη προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ Ικαρίας και Φούρνων

Επιστολή της ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ-ΚΗΕ (ΕΤΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ) παράρτημα Ικαρίας-Σάμου, προς την διευθυνση της ΔΕΔΔΗΕ (Δείτε το έγγραφο στο τέλος του άρθρου), όπου καταγγέλεται η μη ύπαρξη επαρκούς προσωπικού στην Ικαρία και τους Φούρνους.

Διαβάστε την επιστολή-καταγγελία

Επανερχόμαστε ξανά, έπειτα από το έγγραφο (αρ.πρ.6, ημερομν:19/11/20) προς τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο ζητούσαμε συγκεκριμένα μέτρα φια στελέχωση μόνιμου τεχνικού προσωπικού στην Ικαρία και τους Φούρνους, το οποίο ουδέποτε απαντήθηκε. Στο ίδιο έγγραφο έιχαμε ναλύσει λεπτομερώς τους κινδύνους τόσο των εργαζομένων όσο και των εγκαταστάσεων των δικτυων των νησιών αλλα΄και τη μη έγκαιρη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.

Διαπιστώνουμε ότι η απαξίωση του Πρακτορείου ΔΕΔΔΗΕ Αγ.Κηρύκου και των υποπρακτορείων Ευδήλου και Φούρνων συνεχίζεται.

Συγκεκριμένα μόλι πριν λίγες μέρες δημοσιύθηκε προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ (αρ 2/2021) για πλήρωση 664 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής,Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην προκήρυξη αυτή δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη για τα νησιά Ικαρίας και Φούρνων. Δημιουργούνται λοιπόν εύλογα ερωτήματα γιατί αυτός ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων περιοχών. Μήπως δεν έγιναν κατανοητοί οι λόγοι που ζητάμε επανειλημμένα και επιτακτικά μόνιμο τεχνικό προσωπικό; Μήπως δεν έγινε κατανοητό ότι με δεδομένη την κατάσταση του μεγάλου μήκους του δικτύου τάσης στην Ικαρία, του άσχημου οδικού της δικτύου και των μεγάλων αποστάσεων που έχουν να καλύψουν οι εναπομείνοντες τεχνικοί, η κάθε βλάβη και διακοπήπου θα προκύπτει είτε λόγω καιρού, είτε εργασιών θα καθυστερεί, πάρα πολλές ώρες η αποκατάστασή τους.

Καθιστώντας υπεύθυνη τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ (Περιφέρεια,Περιοχή Σάμου) για οποιαδήποτε ανωμαλία προκύψει από την έλλειψη πορσωπικού στα Υ/Π των νησιών, που αφορά είτε την ασφάλεια των εργαζομένων είτε την ταλαιπωρία των καταναλωτών, απαιτούμε:

Τη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό στις αναγκαίες ειδικότητες όλες οι υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ στην Ικαρία και τους Φούρνους. Συγκεκριμένα τουλάχιστον (3) τεχνικοί στον Εύδηλο, ένας (1) στον Άγιο Κήρυκο, ένας (1) στους Φούρνους. Βγάλτε τώρα συμπληρωματική προκήρυξη για αυτές τις περιοχές.

Σχολιάστε Ελεύθερα