Προκήρυξη διαγωνισμού για δρόμο στον Άγιο Πολύκαρπο

Για ένα πολύ σημαντικό έργο για την Ικαρία, προκηρύχθηκε , από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάμου, ο  ανοιχτός  διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση οδού Άγιος Πολύκαρπος-Πέντε δρόμοι (Δεύτερο τμήμα)» εκτιμώμενης αξίας 377.000,00 € (με ΦΠΑ).                                                         

Σχολιάστε Ελεύθερα