Ορκωμοσία της νέας Δημοτικής αρχής στην Ικαρία

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 31/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ικαρίας (ισόγεια αίθουσα παλαιού Δημαρχείου) στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία της δημοτικής αρχής.

Όσοι επιθυμούν να ορκιστούν με διαφορετικό όρκο από αυτόν που προβλέπεται στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, παρακαλούνται να μας το γνωρίσουν άμεσα με την παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα