Έγγραφο του Επάρχου προς την διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σάμου

Έγγραφο απέστειλε ο Έπαρχος προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σάμου, που ζητάει εν’ όψη της έναρξης του σχολικού έτους 2014-15 να αποσταλούν οι καταστάσεις των μαθητών δικαιούχων μεταφοράς ανά τάξη, ονοματεπώνυμο, τόπο κατοικίας και σχολείο προορισμού.

Επίσης είχε συνάντηση με την Κτηνιατρική υπηρεσία όπου ενημερώθηκε εκτενώς για τα θέματα της κτηνοτροφίας στην Επαρχία όπως μη ύπαρξης βρουκέλλωσης και καταρροϊκού πυρετού στη Ικαρία. Επίσης τις επόμενες ημέρες θα ζητήσει ο Έπαρχος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια θέση επί πλέον Κτηνίατρου και μια θέση Τεχνολόγου για τις ανάγκες της Επαρχίας.

Ο Έπαρχος είχε επίσης συνάντηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Επαρχείου όπου καλεί όλους όσοι είναι ανασφάλιστοι, και χρήζουν ασφάλειας από την πρόνοια και χορήγηση προνοιακών επιδομάτων, να προσέλθουν στο Επαρχείο να προμηθευτούν το έγγραφο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται και να προβούν στις κατά νόμου ενέργειες για την εξυπηρέτηση τους.

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ

ΕΠΑΡΧΟΣ

ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα