Οδικά έργα σε Φούρνους και Θύμαινα

Υπεγράφη μεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μουτζούρη και του αναδόχου, η σύμβαση κατασκευής έργου ποσού € 69.560,00 (με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ (Γ’ ΦΑΣΗ)».

Για ένα πολύ σημαντικό έργο για την Θύμαινα Φούρνων, προκηρύχθηκε , από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάμου, ο ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ).

Σχολιάστε Ελεύθερα