Η εμβολιαστική κάλυψη στο Βόρειο Αιγαίο και στην χώρα μας

Η Λέσβος και η Σάμος είναι μεταξύ των 14 περιοχών της χώρας στις οποίες η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει χαμηλή, ενώ λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για την Ικαρία και τη Λήμνο.

Στη Σάμο λόγω της μειωμένης προσέλευσης έκλεισε και το εμβολιαστικό κέντρο που είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου “Γαλάζια Ελευθερία”.Ας δούμε όμως τα στοιχεία.

Στη Σάμο έχουν γίνει 15.715 δόσεις σε πληθυσμό, βάσει της απογραφή του 2011, 32.974 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 6573 είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστιαία το 19,93%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 5ης Ιουνίου. Επίσης έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση 3989 άνθρωποι, δηλαδή το 12,10% του πληθυσμού, στο σύνολο δηλαδή, έστω την πρώτη δόση να έχουν κάνει το 32,03% του πληθυσμού της, το ποσοστό είναι απογοητευτικό.

Στην Λέσβο- Άγιο Ευστράτιο έχουν γίνει 42.202 δόσεις σε πληθυσμό, βάσει τη απογραφής του 2011, 85600 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 18.266 είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστιαία το 21,34%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 5ης Ιουνίου. Επίσης έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση 9.818 άνθρωποι, δηλαδή το 11,47% του πληθυσμού, στο σύνολο δηλαδή έχουμε, έστω την πρώτη δόση να έχουν κάνει το 32,81% του πληθυσμού, το ποσοστό είναι απογοητευτικό.

Στην Ικαρία-Φούρνους έχουν γίνει 8.737 δόσεις σε πληθυσμό, βάσει τη απογραφής του 2011, 9736 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 3735 είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστιαία το 38,36%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 5ης Ιουνίου. Επίσης έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση 1267 άνθρωποι, δηλαδή το 13,01% του πληθυσμού, στο σύνολο δηλαδή έχουμε, έστω την πρώτη δόση να έχουν κάνει το 51,38% του πληθυσμού, το ποσοστό είναι αισιόδοξο και παρά της εν γένει δυσκολίες που παρουσιάστηκαν με τον μαζικό εμβολιασμό, το ποσοστό μπορεί να κριθεί ως Ικανοποιητικό.

Στην Λήμνο έχουν γίνει 11.663 δόσεις σε πληθυσμό, βάσει τη απογραφής του 2011, 17000 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 5088 είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστιαία το 29,93%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 5ης Ιουνίου. Επίσης έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση 2761 άνθρωποι, δηλαδή το 16,24% του πληθυσμού, στο σύνολο δηλαδή έχουμε, έστω την πρώτη δόση να έχουν κάνει το 46,17% του πληθυσμού, το ποσοστό αυτό είναι αισιόδοξο και μπορεί να κριθεί ως Ικανοποιητικό.

Στην Χίο-Οινούσσες-Ψαρά έχουν γίνει 29.336 δόσεις σε πληθυσμό, βάσει τη απογραφής του 2011, 52592 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 13.610 είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστιαία το 25,88%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 5ης Ιουνίου. Επίσης έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση 7.783 άνθρωποι, δηλαδή το 14,80% του πληθυσμού, στο σύνολο δηλαδή έχουμε, έστω την πρώτη δόση να έχουν κάνει το 40,68% του πληθυσμού, το ποσοστό αυτό είναι αισιόδοξο και μπορεί να κριθεί ως Ικανοποιητικό.

Στο σύνολο στο Βόρειο Αιγαίο έχουν γίνει 120.162 δόσεις σε πληθυσμό, βάσει τη απογραφής του 2011, 197.902 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 47.272 είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστιαία το 23,89%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 5ης Ιουνίου. Επίσης έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση 25.618 άνθρωποι, δηλαδή το 12,94% του πληθυσμού, στο σύνολο δηλαδή έχουμε, έστω την πρώτη δόση να έχουν κάνει το 36,83% του πληθυσμού.

Σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν γίνει 6.094.963 δόσεις σε πληθυσμό, βάσει τη απογραφής του 2011, 10.816.286 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 2.305.626 είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστιαία το 21,32%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 5ης Ιουνίου. Επίσης έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση 1.598.658 άνθρωποι, δηλαδή το 14,78% του πληθυσμού, στο σύνολο δηλαδή έχουμε, έστω την πρώτη δόση να έχουν κάνει το 36,10% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό δεν θεωρείται ικανοποιητικό, όταν για να αποκτηθεί ανοσία χρειάζεται να έχει εμβολιαστεί ένα ποσοστό πάνω του 50%.


Όλα τα παραπάνω στοιχεία αν και στηρίζονται σε επίσημα νούμερα, είναι δικοί μας υπολογισμοί, κάθε κυριακή, θα υπάρχει αντίστοιχο άρθρο που θα δίνει την εικόνα των εμβολιασμών στο Βόρειο Αιγαίο και στη χώρα μας. Ασφαλώς εαν από τον πληθυσμό αφαιρέσουμε τους ανηλίκους που δεν μπορούν να κάνουν εμβόλιο και ομάδες που επίσης δεν μπορούν για διάφορους λόγους, τα ποσοστά θα είναι μεγαλύτερα. Επίσης τα ποσοστά στηρίζονται σε στοιχεία του 2011, δεν έχουμε τωρινή απογραφή και δεν έχουμε βάλει τους μετανάστες-πρόσφυγες, που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου.

One thought on “Η εμβολιαστική κάλυψη στο Βόρειο Αιγαίο και στην χώρα μας

Σχολιάστε Ελεύθερα