Σύγκλιση της 6ης συνεδρίασης του Δ.Σ του Δήμου Ικαρίας

Στις 31 Μαΐου του 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 θα συγκλιθεί η 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας με τηλεδιάσκεψη. Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων έτους 2020
  2. Έκθεση πορείας εκτέλεσης Α’ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας
  3. Έγκριση 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ικαρίας
  4. Έγκριση 2ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Ικαρίας
  5. Έγκριση 2ης τροποποίησης ΟΠΔ του έτους 2021 του Δήμου Ικαρίας
  6. Κήρυξη απαλλοτροίωση εκτάσεων στα πλαίσια της κατασκευής της Δημοτικής οδού «Γεμέλια-Κάτω Προεσπέρα»
  7. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας «Σπήλαιο» του Δήμου Ικαρίας
  8. Ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων
  9. Έγκριση του σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ικαρίας
  10. Πρόταση για έγκριση μέτρων στήριξης των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού στην Ικαρία (ΛΑΣ)

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση του Δήμου Ικαρίας

Σχολιάστε Ελεύθερα