ΤΕΕ- ΣΑΤΕ σε Δήμους: Μη “βαφτίζετε” ως προμήθειες, έργα ή μεικτές συμβάσεις

Την προσοχή στην επιλογή τρόπου ανάθεσης των διαφόρων δράσεων, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις νομοθετικές προβλέψεις, έτσι ώστε, πρωτίστως να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία, να γίνεται ορθή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και να μην δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, εφιστούν προς τους Δημάρχους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Π.Τ.ΒΑ. Αιγαίου Ευστράτιος Μανωλακέλλης και η Συντονίστρια ΣΑΤΕ Β. Αιγαίου, Βασιλική Αψώκαρδου.

Κατά το τελευταίο διάστημα, αναφέρουν στην κοινή τους επιστολή, έχουν περιέλθει πληροφορίες από Δήμους της Περιφερείας μας, για μια γενικευμένη τάση μετονομασίας πράξεων που εκ φύσεως αποτελούν έργα ή μεικτές συμβάσεις, σε προμήθειες. Οι συγκεκριμένες μάλιστα μελέτες προμηθειών, συντάσσονται από διάφορους «πρόθυμους εξωτερικούς συνεργάτες», οι οποίοι δεν έχουν σαφή σχέση με τους Δήμους. Οι ανωτέρω πρακτικές καταστρατήγησης του νομοθετικά προβλεπόμενου διαχωρισμού έργου – προμήθειας, είναι καταφανώς παράνομες και έχουν διττώς βλαπτικά αποτελέσματα. Αφενός, ελλοχεύουν σοβαρότατοι κίνδυνοι, για τη δημόσια υγεία, για την ασφάλεια των κατασκευών, αλλά και για το δημόσιο οικονομικό συμφέρον και αφετέρου οι εν λόγω πρακτικές δρουν καταφανώς σε βάρος των επιχειρήσεων του κλάδου των κατασκευών.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα