Οι αποφάσεις του ΣτΕ για τις προσφυγές των κατοίκων του Β.Αιγαίου για τις νέες δομές ΚΥΤ

Απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί εις βάρος των αποφάσεων επιτάξεων του Φεβρουαρίου 2020 για την εγκατάσταση των νέων δομών σε Λέσβο και Σάμο.

Την ίδια ώρα, ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη ΚΥΑ κατά το μέρος που η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής αφορά την επιταχθείσα έκταση στη Χίο για τη δημιουργία δομής έκρινε το ΣτΕ. Στο αιτιολογικό της απόφασης επισημαίνεται ότι η περιοχή εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

Oσον αφορά, ειδικότερα, την επιτασσόμενη έκταση στη νήσο Χίο, η οποία εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, για την ορνιθοπανίδα και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης, η απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ειδική οικολογική αξιολόγηση των επιπτώσεων σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή), κρίθηκε ότι θα έπρεπε να έχει τηρηθεί ακόμη και στο προηγηθέν στάδιο χορήγησης της εν προκειμένω προσβαλλόμενης άδειας χωροθέτησης και εκτέλεσης των προκαταρκτικών εργασιών της περίφραξης και των χωματουργικών εργασιών, γεγονός που δεν συνέβη. Για τον λόγο αυτό, διέλαβε το Δικαστήριο ότι η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κ.υ.α. κατά το μέρος που η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής αφορά την επιταχθείσα έκταση της νήσου Χίου (μειοψ.).

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από πέρσι έχει ακυρώσει τις σχετικές αποφάσεις επίταξης γης και έχει επιλέξει τις εκτάσεις χωροθέτησης των νέων Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών στη θέση Βάστρια στη Λέσβο, στην περιοχή Άκρα Παχύ στη Χίο και στην περιοχή Ζεβρού στη Σάμο

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα