“Πράσινο” φως για την κατασκευή του νέου ΚΥΤ στη Βάστρια Λέσβου

Προχωρά η διαδικασία κατασκευής νέου ΚΥΤ στη περιοχή «Βάστρια (Πλάτη)» που βρίσκεται μεταξύ των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Χθες αναρτήθηκε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η έγκριση του πρακτικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για την καταλληλότητα γεωτεμαχίων και καλούνται οι ιδιοκτήτες εντός 30 ημερών να υποβάλλουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

  1. Αποδεχόμαστε ως έχει το με αριθ. 9169/14-5-2021 Πρακτικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για την καταλληλότητα γεωτεμαχίων ευρισκομένων στην περιοχή «Βάστρια (Πλάτη)» μεταξύ των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
  2. Οι κύριοι των γεωτεμαχίων, καλούνται εντός προθεσμίας 30 ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 993/10-12-2020 (ΑΔΑ:9ΧΓΚ46ΜΔΨΟ-ΔΑΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, να υποβάλουν στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα