Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ικαρίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές-επανεγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Κηρύκου και Παιδικό Σταθμό Ραχών, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα υποβάλλονται από 17 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2021. Τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας στον σύνδεσμο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
1) paidikoiikarias@gmail.com ή
2) θα λαμβάνονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα:
22750-22613 (Παιδικός Σταθμός Αγίου Κηρύκου) και
22750-40042 (Παιδικός Σταθμός Ραχών).

Ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά :
α) ΑΙΤΗΣΗ (δίνεται και από το σχολείο)

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (ζητείται αυτεπάγγελτα)

γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

δ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ(δίνεται από το σχολείο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο

στ) Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματοαντίδρασης Mantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

στ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων

ζ) ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (αφορά αλλοδαπούς γονείς)


Άλλα απαραίτητα εγγραφα

Σχολιάστε Ελεύθερα