Σύγκλιση της 14ης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ικαρία

Η 14η οικονομική επιτροπή η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 18 Μαϊου του 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. Θα αποφασίσει για τα εξής θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για όρους διακήρυξης μίσθωσης περιπτέρου Ραχών
  2. Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με το Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΣΦΗΟ του Δήμου Ικαρίας
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ικαρίας
  4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με το έργο «Αξιοποίηση υδρογεώτρησης “Τσουρέδο” περιοχής Αγίου Κηρύκου Δήμου Ικαρίας, Κατασκευή εξωτερικου υδραγωγείου»
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για όρους διακήρυξης μίσθωσης όμορου χώρου επιχείρησης στην περιοχή Μαγγανίτη
  6. Απόφαση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του υπουργείου Εσωτερικών στην πρόσκληση ΑΤ08
  7. Έγκριση πρακτικού επιτροπή διερέυνησης τιμών

Σε αυτή την οικονομική επιτροπή ανήκουν ο Νικόλαος Καλαμάρας, Σωτήρης Πολίτης, Φώτης Ράπτης,Φίλιππος Τσαντές, Λαρδά Καρίμαλη και ο Κωνσταντίνος Περρής

Σχολιάστε Ελεύθερα