Σύγκλιση της 13ης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ικαρία

Η 13η οικονομική επιτροπή η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 10 Μαϊου του 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ. Θα αποφασίσει για τα εξής θέματα:

  1. Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας υλικών ύδρευσης δικτύων γεωτρήσεων και υλικών αποχέτευσης Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου
  2. Την έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας υλικών ύδρευσης δικτύων γεωτρήσεψν και υλικών αποχέτευσης Δ.Ε.Αγίου Κηρύκου
  3. Την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2021
  4. Την 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ικαρίας για το 2021
  5. Την 2η τροποπόιηση του ΟΠΔ του Δήμου Ικαρίας για το 2021

Σε αυτή την οικονομική επιτροπή ανήκουν ο Νικόλαος Καλαμάρας, Σωτήρης Πολίτης, Φώτης Ράπτης,Φίλιππος Τσαντές, Λαρδά Καρίμαλη και ο Κωνσταντίνος Περρής

Σχολιάστε Ελεύθερα