Κλείνει σήμερα η δυνατότητα δήλωσης στον μαζικό εμβολιασμό

Καταληκτική ημερομηνία για αποστολή των στοιχείων στο email του Δήμου Ικαρίας info@ikaria.gov.gr η Παρασκευή 14 Μαΐου και ώρα 12:00 μ.μ. Θα είναι επίσης διαθέσιμο το τηλέφωνο 6971561117.

Η παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής των μονίμων κατοίκων στο email του Δήμου Ικαρίας info@ikaria.gov.gr, όπου απαιτείται να δηλωθούν ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο-ΑΜΚΑ-χωριό κι ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 14.5.2021 κι ώρα 12.00 μ.μ. με σκοπό τον άμεσο προγραμματισμό της υλοποίησης εμβολιασμού. Η εν λόγω ημερομηνία είναι καταληκτική και τυχόν στοιχεία που θα παραληφθούν αργότερα δε θα ληφθούν υπ’όψιν.

Σχολιάστε Ελεύθερα