Δεν εξετάζεται η ίδρυση ΕΜΑΚ στο Βόρειο Αιγαίο

Στις 12 Μαρτίου του 2021 ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης Κυριάκοςς Βελόπουλος είχε ερωτήσει τους υπουργούς εσωτερικών και προστασίας του Πολίτη, για την πρόθεση της κυβέρνησης στο αίτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Αιγαίου για την ίδρυση ΕΜΑΚ στο Βόρειο με έδρα το νησί της Σάμου. Η απάντηση που εισέπραξε είναι αρνητική.

Συγκεκριμένα

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 4896/09-03-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι :

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 11 του Ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27)

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Έκθεση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, μπορεί να συνιστώνται νέες υπηρεσίες και κλιμάκια, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος».

Την παρούσα χρονική περίοδο δεν εξετάζεται αυτοτελώς η ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σε μελλοντική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Π.Σ. θα τεθεί το θέμα υπό το πρίσμα των επιχειρησιακών αναγκών και των ισχυουσών διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη και την ευρύτερη δημοσιονομική κατάσταση.

Την απάντηση αυτή υπογράφει ο Αρχηγός της πυροσβεστικής Στέφανος Δ. Κολοκούρης, Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος και σε αυτή την απάντηση παρέπεμψε το πρόεδρο της Ελληνικής λύσης ο Νίκος Χαρδαλιάς, υφυπουργός πολιτικής προστασίας.

Σχολιάστε Ελεύθερα