Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις επιχειρήσεις που ενισχύονται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Τους οριστικούς  πίνακες κατάταξης των 1.784 επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την νόσο Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην ιστοσελίδα της.

Αναρτήθηκαν επίσης πίνακες με τις επιχειρήσεων που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης, αλλά και τις επιχειρήσεις που αξιολογούνται αρνητικά και απορρίφθηκαν.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενστάσεις θα πρέπει τις καταθέσουν μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες μέρες, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 6 Μαΐου, καθώς μεσολαβούν οι αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, «Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pepba.gr), προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων».

Αναλυτικά η απόφαση

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα