Συζήτηση για τον βιολογικό στο Δ.Σ. Ανατολικής Σάμου

Η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου της πόλεως Σάμου θα συζητηθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα παρουσιαστεί η μελέτη που είχε ανατεθεί σε ειδική εταιρεία ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη λύση αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο ανάδοχος έπρεπε να μελετήσει και να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την πλέον ενδεδειγμένη λύση, θέτοντας ως παραμέτρους την ασφαλέστερη από άποψη τεχνικής, οικονομικής και χαμηλής όχλησης παρέμβαση.

Η εταιρεία προτείνει λύσεις που είναι:

-Την τοποθέτηση μανδύα στα σημεία που οι αγωγοί έχουν πρόβλημα, την πλήρη αλλαγή των υφιστάμενων αγωγών και την κατασκευή νέων σε νέα χάραξη και συγκεκριμένα μέσω της Περιφερειακής οδού.

-Ως πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση αλλά και με την λιγότερη όχληση, προτείνουν την δεύτερη που προβλέπει την αλλαγή των υφιστάμενων αγωγών με νέους όμοιας διατομής.

Να σημειωθεί ότι το αποχετευτικό σύστημα είχε λειτουργήσει αποσπασματικά για κάποιες ώρες την ημέρα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα