Τα μικρά νησιά στην καρδιά της Ευρώπης

Το παρόν τους έδωσαν, εκεί που κτυπά η καρδιά του  σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, τα μικρά νησιά  της Ευρώπης.

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών σε αγαστή συνεργασία με όλες τις χώρες –μέλη της Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας μικρών Νησιών, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες στην εργασία που ολοκληρώθηκε σχετικά με το όραμα των νησιών για τις επόμενες δεκαετίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή European commission σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης στο οποίο και συμμετέχει η Ομοσπονδία Μικρών Νησιών, παρουσίασε τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά.

Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας είναι και ο κύριος μπούσουλας της κομισιόν για τις διορθωτικές πράξεις που θα εισηγηθεί, ώστε τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και κατ επέκταση και τα εθνικά να εναρμονισθούν με τις νέες κατευθύνσεις. Συνήθως αυτό συμβαίνει κατά τα μέσα της υλοποίησης της τρέχουσας προγραμματικές περιόδου και βέβαια επηρεάζει και την επόμενη.

Ο πληθυσμός στα μικρά νησιά είναι κρίσιμος. Τα κοινά σημεία όλων των ευρωπαϊκών μικρών νησιών είναι επιγραμματικά:

Υπολογίζετε ότι το 45% των κατοίκων των μικρών νησιών είναι μ.ο.  65+ετών .

Ο Αριθμός των μαθητών δημοτικού Σχολείου μειώνεται σταθερά, λείπουν οι ευκαιρίες απασχόλησης, αυξάνετε η διαρροή ανθρώπινου δυναμικού από τα μικρά νησιά σε αναζήτηση εργασίας και η ευρυζωνική σύνδεση είναι ανεπαρκής.

Ενώ για να μπορέσουμε να έχουμε βιωσιμότητα στα μικρά νησιά, για  να διατηρηθεί ο μόνιμος πληθυσμός και να προσελκύσει και νέους χρειάζεται:

  • Να εξασφαλισθεί η Διαθεσιμότητα κατοικιών και η διευκόλυνση δημιουργίας όπου είναι δυνατόν.
  • Αξιόπιστη φθηνή ποιοτική ψηφιακή σύνδεση και σύγκληση με το κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας, δίχως να δημιουργεί μειονεκτήματα στα μικρά νησιά.
  • Οι επιπτώσεις του ολιγόμηνου κατ’ έτος υπερτουρισμού δημιουργούν επιπλέον πρόβλημα στη στέγαση, ενώ είναι ανάγκη η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου καθόλο το έτος. Δημιουργώντας έτσι νέες  θέσεις εργασίας

Συνεχίζουμε να κάνουμε καλά αυτό που ξέρουμε. Στηρίζουμε τις μικρονησιωτικές κοινωνίες στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σχολιάστε Ελεύθερα