Τα οφέλη που φέρνει η ανάπτυξη αιολικών πάρκων στις τοπικές κοινωνίες και στη χώρα

Η ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συναντά συχνά ποικίλες αντιδράσεις από φορείς, οργανώσεις καθώς και την τοπική κοινωνία με πλήθος μη στοιχειοθετημένων επιχειρημάτων να εκφράζονται κατά των εν λόγω επενδύσεων.

Τα οφέλη που φέρνει η ανάπτυξη αιολικών πάρκων στις τοπικές κοινωνίες και στη χώρα

Οι απόψεις αυτές εστιάζουν στις «αρνητικές επιπτώσεις» που επιφέρουν οι εν λόγω επενδύσεις, προκαλώντας σαφώς εντυπώσεις στερούμενες ωστόσο συχνά επιστημονικής βάσης, παραποιώντας τα δεδομένα και αποκρύπτοντας τα σημαντικότατα οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα οφέλη αυτά:

  • Η υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων αιολικών σταθμών, συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, δεδομένου ότι απαιτείται περίπου 1,5 εργαζόμενος ανά MW εγκατεστημένης ισχύος στη φάση της κατασκευής και 0,3 μόνιμος εργαζόμενος ανά MW εγκατεστημένης ισχύος στη φάση της λειτουργίας, στην πλειοψηφία τους ντόπιοι – μειώνοντας την ανεργία, ενώ οι τοπικές θέσεις που δημιουργούνται από αιολικά είναι 4 φορές περισσότερες από τις συνολικές θέσεις που δημιουργούνται από σταθμούς φυσικού αερίου .
  • Δεδομένων σχετικών διατάξεων που ήδη εφαρμόζονται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων επιφέρει δραματική μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν οι κάτοικοι στις περιοχές εγκατάστασης αυτών. Από το 3% των εισπράξεων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα αιολικά πάρκα, ένα μέρος (1%) κατευθύνεται άμεσα προς τους κατοίκους, καλύπτοντας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και ένα άλλο ποσοστό (περίπου 2%) καταβάλλεται στους Δήμους, ωφελώντας και πάλι την τοπική κοινωνία, με δράσεις που μπορεί να εφαρμόσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή ανάπτυξης των αιολικών πάρκων.
  • Είναι δεδομένο και μη αμφισβητήσιμο ακόμη και από τους αντιδρώντες στην υλοποίηση των εν λόγω επενδύσεων ότι οι ΑΠΕ και ειδικότερα τα αιολικά πάρκα συμβάλλουν καθοριστικά μέσω της λειτουργίας τους στην ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων που επιβαρύνουν την υγεία των κατοίκων και υποβαθμίζουν τις τουριστικές περιοχές. Ο συνδυασμός παραγωγής Ηλεκτρισμού από αιολικά πάρκα, αντί για πετρελαϊκές μονάδες, εξαφανίζει στην πράξη τις εκπομπές SOx και ΝΟx ενώ μειώνει σε σημαντικό ποσοστό την εκπομπή CΟ2 ετησίως.
  • Αν και στη Χώρα μας συχνά σε νησιώτικες τουριστικές περιοχές ακούγονται έντονα φωνές κατά της ανάπτυξης αιολικών πάρκων, στο εξωτερικό υφίστανται σαφή παραδείγματα ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης περιοχών με σχετικά έργα, μέσω της προβολής «πράσινων» οικολογικά φιλικών περιοχών. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως η νήσος Σάμσο στη Δανία και η νήσος Ουτσίρα στη Νορβηγία, τα αιολικά πάρκα στηρίζουν δυναμικά και αποτελεσματικά την τουριστική ανάπτυξη και αποτελούν τουριστικά σημεία αναφοράς, ενισχύοντας και προβάλλοντας τη διεθνή εικόνα των περιοχών και αποτελώντας πόλο έλξης επιστημονικού τουρισμού. Η προσέλκυση, συνεπώς περιβαλλοντικού τουρισμού που θα έρχεται για να δει τη λειτουργία αυτών των αιολικών πάρκων, αποτελεί ένα όφελος το οποίο ειδικά στη Χώρα μας θα πρέπει να αναδειχθεί.
  • Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση κόστους του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά στις περιπτώσεις των μη διασυνδεδεμένων νησιών που σήμερα εξυπηρετούνται ενεργειακά κυρίως από κοστοβόρους και ρυπογόνους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που επιφέρεται κοστολογείται σε εξοικονόμηση συνολικού ποσού της τάξεως των 700 εκατ. € τον χρόνο.Μελέτες που έχουν εκπονηθεί στις ΗΠΑ έχουν αναδείξει το φαινόμενο της αύξησης της αξίας της γης σε περιοχές που αναπτύσσονται αιολικά πάρκα.

News.gr

Σχολιάστε Ελεύθερα