ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης πέντε σκευασμάτων

Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση πέντε προϊόντων της εταιρείας META-PHARM.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες
    του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
  2. Τo άρθρo 7 της υπ΄αρ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049 Β΄/2013)
  3. Την υπ΄ αρ. O-37/Σ2/23-02-2021 Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων ΄΄ΚΥΤΟCELL΄΄, ΄΄INFLAVIN΄΄, ΄΄OLIGOPON΄΄, ΄΄ΑΝΟSONEEM΄΄, ΄΄ΜΕNDEZYM΄΄, διότι διατίθενται, από την εταιρεία META-PHARM, ως φάρμακα χωρίς άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα αποτελούν ενδεικτικά και, όχι αποκλειστικά, παραδείγματα προϊόντων, που κυκλοφορούν, από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ως φάρμακα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου που διενήργησε ο ΕΟΦ.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Η εταιρεία META-PHARM οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των προϊόντων και να τα αποσύρει από την αγορά άμεσα.

Τα σχετικά παραστατικά τίθενται υπόψη του ΕΟΦ”.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα