Ζητούν μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κείμενό τους προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με κοινοποίηση στους υπουργούς Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφέρουν ότι «μετά από την 25/04/2020 παρέμβασή μας σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό και τις σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υποχρεούμαστε να επανέλθουμε αφού δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, με αποτέλεσμα το περιβάλλον εργασίας μας να είναι ιδιαίτερα επισφαλές”.

“Συγκεκριμένα”, αναφέρουν, “από τις εννέα (9) υπηρεσίες και κλιμάκια των νήσων Μυτιλήνης, Λήμνου, Σάμου και Ικαρίας μόνο σε μία (1) υπηρεσία ( Π.Υ. Μυτιλήνης) παρέχεται σε καθημερινή βάση καθαριότητα και σε δύο (2) υπηρεσίες (Π.Υ. Μύρινας, Π.Υ. Σάμου) τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Στα πυροσβεστικά κλιμάκια σε τρία (3) από αυτά (Π.Κ. Αγιάσου, Π.Κ. Καλλονής, Π.Κ. Πλωμαρίου) οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι υποτυπώδεις δηλαδή από μια μέχρι τρεις φορές την εβδομάδα ενώ στα υπόλοιπα τρία (3) (Π.Κ. Καρλοβάσου, Π.Κ. Αγίου Κηρύκου, Π.Κ. Ραχών) δεν έχει παρασχεθεί ποτέ από την ίδρυση τους.
Όσο αφορά τις απολυμάνσεις σε δυο (2) κλιμάκια (Π.Κ. Αγίου Κηρύκου, Π.Κ. Ραχών) δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ και όπου γίνεται δεν είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα”.

Για τους παραπάνω αλλά και για πολλούς ακόμα λόγους, όπως αναφέρουν, ζητούν την άμεση παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη για:

“1ον Την πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για τα μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

2ον Επαρκείς και σε καθημερινή βάση υπηρεσίες καθαριότητας σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας.

3ον Να πραγματοποιείται απολύμανση των εγκαταστάσεων όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

4ον Να εξασφαλιστεί η επαρκή χορήγηση των απαραίτητων μέσων προστασίας σε γάντια, μάσκες, στολές και γυαλιά μιας χρήσης, αντισηπτικά διαλύματα για την προστασία των πυροσβεστών για όσο χρόνο θα διαρκέσει η κατάσταση της πανδημίας.

5ον Να γίνει χορήγηση όλων των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού (Μονίμων, Π.Π.Υ και εποχικών) και για τα επιχειρησιακά συμβάντα (ατομικές προσωπίδες για τις αναπνευστικές συσκευές και σύγχρονες προσωπίδες για τις δασικές πυρκαγιές).

6ον Να πραγματοποιείται ο καθαρισμός και η απολύμανση του κοινόχρηστου εξοπλισμού μας, σύμφωνα και με τις οδηγίες των κατασκευαστών.

7ον Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συντήρηση, η αναπλήρωση και η εκκένωση των αναπνευστικών φιαλών, να εναρμονίζονται πλήρως με τις προϋποθέσεις και τις ενέργειες που καθορίζει για τον σκοπό αυτό η εγκύκλιος διαταγή 117 και αυτές να γίνονται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε κατάλληλους χώρους με τις ανάλογες υποδομές.

8ον Δημιουργία υποδομών μέσα στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών με ανάλογο εξοπλισμό (Πλυντήρια – Στεγνωτήρια) για τον καθαρισμό και απολύμανση των επιχειρησιακών στολών μας μετά από κάθε συμβάν, προς αποφυγή μεταφοράς οποιωνδήποτε παθογόνων μικροοργανισμών στο οικογενειακό – κοινωνικό μας περιβάλλον.

9ον Ενίσχυση και επέκταση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ. και σε περιφερειακό επίπεδο. Καθιέρωση προληπτικών ιατρικών ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους υπαλλήλους του και μόνιμη παρουσία κινητής υγειονομικής μονάδας πλήρως στελεχωμένης κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω οι προσλήψεις του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού”.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα