Διαγωνισμός για τ’ απόβλητα των μεταναστών από Δήμο Δυτικής Λέσβου

Τέλος παίρνει το πενταετές αδιέξοδο των «αποβλήτων του προσφυγικού» και ειδικότερα η ποσότητα σωσιβίων (16.000 κυβικά), που είχε συσσωρευτεί στις ακτές από την έναρξη των εκρηκτικών προσφυγικών ροών το 2015 και είχε εναποτεθεί στην χωματερή του Μολύβου.

Από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου ανακοινώνεται η κήρυξη του δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για τη δημόσια σύμβαση, «Υπηρεσία τελικής διάθεσης αποβλήτων ναυτιλιακού εξοπλισμού των προσφυγικών ροών». Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι στις 5 Απριλίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 9 Απριλίου.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 210.873 ευρώ και ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησής του είναι 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα