Επιστολή του Επάρχου για τις περιφράξεις γηπέδων κοντά σε ακτές

Ο Έπαρχος Ικαρία απέστειλε επιστολη προς το τμήμα δόμησης του Δήμου Ικαρίας και την κτηματική υπηρεσία της Σάμου, με θέμα τις περιφράξεις γηπέδων κοντά σε ακτές.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Το ΠΔ-236/84 ορίζει νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο επιτρέπονταο οι κατ’εξαίρεση περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500μ από την ακτή.

Ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται ότι «οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται 50 μέτρα από τη γραμμή αιγιαλού» και «σε περίπτωση που το πρόσωπο το γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 300 μέτρα, επιβάλλεται σε κάθε τμήμα του γηπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 300μ να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα του γηπέδου κάθετο προς την ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα»

Ακόμα σημειώνεται ότι «για οποιοδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδοική υπηρεσία, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου γι τη χρήση του γηπέδου φορέα,….».

Επειδή στο οδικό τμήμα Αγίου Κηρύκου-Αεροδρόμιο (κυρίως αλλά και αλλού) παρατηρείται πλήθος περιφράξεων γηπέδων πλησίον της ακτής, ενώ και αρκετοί πολίτες καταθέτουν τις διαμαρτυρίες τους για την προσβασιμότητα των ακτών, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας όσον αφορά τη νομιμότητα αυτών των περιφράξεων.

Ο Έπαρχος Ικαρίας

Στέφανος Παμφίλης

Σχολιάστε Ελεύθερα