Ενημερωτικό δελτίο τύπου του επάρχου Ικαρίας προς τους πολίτες της Επαρχίας

Θέλω να ενημερώσω τους πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι να χρησιμοποιούν τις δομές υγείας του Νοσοκομείου μας και να εντάσσονται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για τους ανασφάλιστους, θα δημοσιευτεί ο νόμος στο Διαδίκτυο και το τι χρειάζεται να προσκομίσουν αν χρειασθούν περίθαλψη λόγω του ότι είναι ανασφάλιστοι για διάφορους λόγους.

Όσοι δε, χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση το Νοσοκομείο μας είναι στην διάθεση τους και το Επαρχείο επίσης. Είναι δικαίωμα του καθενός στις δομές υγείας είτε είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος.

Επίσης η κοινωνική υπηρεσία του Επαρχείου αναλαμβάνει την έκδοση βιβλιαρίων υγείας στους ανασφάλιστους (βιβλιάρια πρόνοιας) σε αυτούς που δικαιούνται βάση των δικαιολογητικών που χρειάζονται και το Επαρχείο θα βοηθήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τα δικαιολογητικά θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, στον τύπο παντού για να μην αδικηθεί κανένας, να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία του Επαρχείου για κάθε ερώτημα ή κάθε εξυπηρέτηση. Οι υπηρεσίες αυτές ανήκουν στον πολίτη και τους παρακαλώ να τις χρησιμοποιούν ανά πάσα στιγμή και επίσης καλώ όλους αν αντιλαμβάνονται ότι ένας γείτονας τους ο οποίος είναι ανασφάλιστος γέροντας, με προβλήματα, ανασφάλιστοι ή οτιδήποτε άλλο να ειδοποιείται το Επαρχείο άμεσα να αναλαμβάνουμε μέσω των υπηρεσιών μας κάθε αποκατάσταση αδικιών ή προβλημάτων για να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη της Επαρχίας.

Δημοσιεύουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση βιβλιαρίων πρόνοιας ή άλλων βοηθημάτων.Διαβάστε λοιπόν τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τα δικαιώματά σας βάση του νόμου και πια είναι η υποχρέωση των υπηρεσιών.

Για όσους έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ιδιότητα, λόγω του ότι δεν πλήρωσαν ή ότι άλλο συνεπάγεται για να χάσουν αυτό το δικαίωμα πρέπει να πάνε στα Κ.Ε.Π. με το Α.Φ.Μ., την ταυτότητα τους και το τελευταίο εκκαθαριστικό εάν έχουν και το Κ.Ε.Π. θα τους δώσει ένα έγγραφο όπου θα πιστοποιείται η ιδιότητα του σαν ανασφάλιστος και αυτό το έγγραφο θα προσκομίζεται στο Νοσοκομείο για την περίθαλψή του.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. Αριθμ. Υ4αΓΠοικ.489852014 ΦΕΚ 1465Β5.6.2014
  2. Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου.


Categories: ΙΚΑΡΙΑ

Tags:

Σχολιάστε Ελεύθερα

Αρέσει σε %d bloggers: