Χρηματοδοτήσεις έργων σε Ικαρία και Φούρνους

Η χρηματοδότηση των παρακάτω έργων θα πραγματοποιηθεί από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, καθώς και από άλλα προγράμματα σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας.


1. 1.680.000 Ευρώ για Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης λιμενικών δομών Λιμένα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
2. 600.000 ευρώ για τη Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Αρεθούσας, Καραβόσταμο Ικαρίας
3. 447.000 ευρώ για την Αξιοποίηση Υδρογεώτρησης «Τσουρέδο» Ικαρίας
4. 380.000 ευρώ για την Κατασκευή Δικτύου Άρδευσης Οικισμών Λαψαχάδες, Μανδριά, Γιαλισκάρι Ικαρίας. Σύνολο 3.107.000 ευρώ.
Στο επίσης χρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Β. Αιγαίου εντάσσονται:
1. Για την Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Θύμαινας – 300.000 ευρώ
2. Για την Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Φούρνων Κορσεών- 1.955.000 Ευρώ. Σύνολο: 2.255.000 ευρώ
Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών εντάσσονται:
1. Η Προμήθεια Συστήματος Αποσιδήρωσης Γεωτρήσεως Χάρακα Ικαρίας- 100.000 ευρώ
2. Το Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Καμπί, Φούρνοι – 596.700 ευρώ

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα