Για τις εγγραφές στους Παδικούς σταθμούς

Οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (Αγίου Κηρύκου & Ραχών), για το σχολικό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται από 19 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου.

Τι χρειάζεται για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Μεσσήνης ...

Στο πλαίσιο, ωστόσο, της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα πάντα την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, δύναται να γίνει:

  • είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων-κηδεμόνων κατόπιν συνεννόησης για συναντήσεις με ραντεβού, στους παιδικούς σταθμούς καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00.
    Παιδικός Σταθμός Αγίου Κηρύκου τηλ : 6971561117 (κα Κουμιώτου Μαρία).
    Παιδικός Σταθμός Ραχών τηλ : 6983465567 (κα Γενούζου Τούλα).
  • είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:
    paidikoiikarias@gmail.com)
  • είτε με ταχυδρομική αποστολή

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Αίτηση (δίνεται από το σχολείο)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (ζητείται αυτεπάγγελτα)
3. Βεβαίωση εργασίας των γονέων
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ σε περίπτωση ανεργίας.
5. Βεβαίωση υγείας παιδιού (δίνεται από το σχολείο), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο (δίνεται από το σχολείο).
6. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά
ανάλογα με την ηλικία του.
7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
8. Άδεια παραμονής των γονέων (αφορά αλλοδαπούς γονείς)

Σχολιάστε Ελεύθερα