Το τοπικό Συμβούλιο των Ραχών περί Κτηματολογίου

Απόσπασμα 1ης Τακτικής Συνεδρίασης μελών της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών, με τηλεδιάσκεψη (14/01/2021)

Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Κτηματολογίου και είπε τα εξής:

Από το γραφείο του Δημάρχου, μας έστειλαν σκαριφήματα και τοπογραφικά της Δημοτικής περιουσίας στην ΔΕ Ραχών, να τα δούμε και να τους πούμε τη γνώμη μας, ώστε να καταγραφούν στο Κτηματολόγιο. Τα έχετε ήδη όλοι στα χέρια σας και τα έχετε μελετήσει. Όπως βλέπουμε αφορούν περιοχές εκτός οικισμών, βοσκοτόπια και δασικές εκτάσεις.

Κατ΄ αρχήν νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αυτά που περιγράφονται στα σκαριφήματα και τα τοπογραφικά που έχουμε είναι σωστά.

Όμως, σε σχέση με τους δημοτικούς χώρους σε οικισμούς, πλατείες, μονοπάτια και άλλα ακίνητα του Δήμου, δυστυχώς, δεν μας έχουν παρασχεθεί τα ανάλογα στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει ή ότι έχει ανατεθεί σε μηχανικούς της περιοχής για να γίνουν κάποιες εργασίες για την αποτύπωση και καταγραφή στο Κτηματολόγιο των περιοχών και ακινήτων αυτών.   Σημειώνω ότι η δουλειά που καλούμαστε να κάνουμε δεν είναι ολοκληρωμένη και κατά το δυνατόν σωστή αφού δεν έχουμε στοιχεία για τις παραπάνω περιοχές. Τονίζω, επίσης, ότι είναι βαρύνουσας σημασίας και επιβάλλεται να γίνει αποτύπωση και καταγραφή στο Κτηματολόγιο των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων του Δήμου γιατί τα περισσότερα προβλήματα που ανακύπτουν ανάμεσα στον Δήμο και τους δημότες είναι σε τέτοιους χώρους (πλατείες, μονοπάτια κτλ).

Προτείνω, λοιπόν, τώρα που είναι ευκαιρία να κάνουμε ολοκληρωμένη δουλειά, να ζητήσουμε στοιχεία για τις παραπάνω περιοχές και σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιοχής , τους παλιούς Κοινοτάρχες, τους Προέδρους Συλλόγων  και φυσικά τους αρμόδιους μηχανικούς να αποτυπώσουμε και να καταγράψουμε στο Κτηματολόγιο όλες τις ιδιοκτησίες της ΔΕ Ραχών και φυσικά όλου του Δήμου Ικαρίας.

Προτείνω, επίσης, να γίνει σωστότερη καταγραφή όλων των βοσκοτόπων που νοίκιαζε και νοικιάζει ακόμα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Δήμος, λαμβάνοντας από τον Οπεκεπε τις συντεταγμένες των περιοχών αυτών.

Ταυτόχρονα, επειδή δεν υπάρχουν συντεταγμένες στα υπάρχοντα σκαριφήματα και τοπογραφικά που πήραμε πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τους μηχανικούς ώστε να τοποθετηθούν στο χάρτη.

Παράλληλα, έχουμε ήδη εντοπίσει δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν μας έχουν δώσει κάποιο σκαριφημα ή τοπογραφικό και δεν ξέρουμε αν είναι ήδη καταγεγραμμένες.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Και ζητά από τον Δήμο:

α) επιπλέον στοιχεία για την αποτύπωση και καταγραφή ιδιοκτησιών της ΔΕ Ραχών εντός οικισμών και εντός κατοικημένων ή άλλων περιοχών (πλατείες, μονοπάτια κ.α.) ώστε να γίνει ολοκληρωμένη δουλειά, με την συνδρομή των Δημοτικών Συμβούλων της περιοχής , των παλιών Κοινοταρχών και  των Προέδρων των Συλλόγων.  

β) να γίνει σωστότερη καταγραφή όλων των βοσκοτόπων που νοίκιαζε και νοικιάζει ακόμα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Δήμος, λαμβάνοντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  τις συντεταγμένες των περιοχών αυτών,

γ) επειδή δεν υπάρχουν συντεταγμένες στα υπάρχοντα σκαριφήματα και τοπογραφικά που πήραμε πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τους μηχανικούς ώστε να τοποθετηθούν στο χάρτη.

δ) να υπάρξει συνεργασία ώστε να καταγραφούν κάποιες δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν μας έχουν δώσει κάποιο σκαρίφημα ή τοπογραφικό και δεν ξέρουμε αν είναι ήδη καταγεγραμμένες

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021.

Οι Σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Ραχών

ο Πρόεδρος

Στενός Αθανάσιος

Βρούλου Σοφία

Φλυτζάνης Ελευθέριος   

Στενός Αθανάσιος 

Κόχιλας Ξένος

Πολίτης Δήμος

η γραμματέας

Κυφωνίδου Σοφία

Ράδιο ΙκαρίαCategories: ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΙΚΑΡΙΑ

Tags: , ,

Σχολιάστε Ελεύθερα

Αρέσει σε %d bloggers: