Δελτίο τύπου από το Επαρχείο Ικαρίας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου , στα πλαίσια της βελτίωσης του οδικού δικτύου στη νήσο Ικαρία , εκτελεί έργα ασφαλτόστρωσης , αντιστήριξης πρανών , τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας κλπ , σε επιλεγμένα τμήματα του Επαρχιακού και Δημοτικού δικτύου . Οι εργασίες εκτελούνται τόσο μέσω της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με την Εγνατία ΑΕ , όσο και μέσω συμβάσεων με αναδόχους.

Ουσιαστική βελτίωση στην κατάσταση του οδικού δικτύου θα διαφανεί και με την αναμενόμενη χρηματοδότηση των 1.850.000 € , ποσού που θα διατεθεί στον οδικό άξονα Στελί – Φραντάτο – Ράχες , αλλά και για τη συντήρηση (τεχνικά έργα , ασφαλτικές εργασίες , σήμανση , στηθαία ασφαλείας κλπ) τμημάτων των υπολοίπων οδικών αξόνων. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες , μετά τις διαδικασίες δημοπράτησης των μελετών.

Επίσης , η προγραμματισμένη για το Σεπτέμβρη χορτοκοπή – κλαδοκοπή στο οδικό δίκτυο της Ικαρίας με τη χρήση του μηχανήματος χορτοκοπής της Πε Σάμου , θα συμβάλλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη νήσο.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Κ ΦΟΥΡΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΟΥΖΟΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα