Το ΚΚΕ για το θέμα της έλλειψης τεχνικού προσωπικού στο ΔΕΔΔΗΕ Ικαρίας

Οι βουλευτές Κομνηνάκα Μαρία, Μανωλάκου Διαμάντω και Συντυχάκης Μανώλης

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το έγγραφο της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ-ΚΗΕ (ΕΤΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ) Παράρτημα Σάμου-Ικαρίας, με το οποίο αιτείται τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Ικαρία και τους Φούρνους με μόνιμο προσωπικό των αναγκαίων ειδικοτήτων, προκειμένου να τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς εργασίας για το προσωπικό και ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και η απρόσκοπτη παροχή ρεύματος σε όλο το νομό.

Σχολιάστε Ελεύθερα