Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων στην Σάμο

Τα βήματα που περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αναφορικά με τη διαδικασία κατεδαφίσεων των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων που προέκυψαν μετά τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου, παρουσιάζει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου.

Μετά την παραλαβή του ΠΑΕΕΚ ο ιδιοκτήτης μπορεί να απευθύνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στον προϊστάμενο Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Αποστόλου Αθανάσιο, στο τηλέφωνο 2273353519 και στο email: aapostolou2009@hotmail.com, προκειμένου να λαμβάνει την πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση συναίνεσης, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το θέμα, την οποία προσκομίζει με τα συνημμένα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

– ΠΑΕΕΚ

– Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας

– Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογίου και το Ε9

– Συναίνεση συνιδιοκτητών (αν υπάρχουν).

– Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού στις περιπτώσεις που από το ΠΑΕΕΚ απαιτούνται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις πριν την κατεδάφιση.

– Οδοιπορικό ή συντεταγμένες ΕΓΣΑ της θέσης του ακινήτου.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα