Ελληνική λύση:«Αλιευτικές ζώνες στα θαλάσσια ύδατά μας»

Ερώτηση στη βουλή της Ελληνικής λύσης για τις αλιευτικές ζώνες. Η ερώτηση απευθύνεται στον υπουργό εξωτερικών και στον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας

Διαβάστε την ερώτηση

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η Τουρκία, με τις επίμονες, συστηματικές και καθημερινές διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, προσπαθεί να δημιουργήσει κεκτημένα και τετελεσμένα. Ένας από τους τρόπους που προσπαθεί να επιβάλλει την παρουσία της στο Αιγαίο, είναι η παράνομη είσοδος τουρκικών αλιευτικών στολίσκων σε ελληνικά χωρικά ύδατα και η παράνομη αλιεία σε αυτά (χωρίς να γνωρίζει επιπρόσθετα κανείς, αν πρόκειται για καμουφλαρισμένα πλοιάρια, προκειμένου αυτά να πλέουν απαρατήρητα, έχοντας εντολή, παράλληλα με την αλίευση, να σαρώνουν τον πυθμένα και να εντοπίζουν με ηχοβολιστικά συστήματα σε συγκεκριμένες ηχητικές συχνότητες υποβρύχια μας και να καταγράφουν την πορεία τους, δημιουργώντας σχετικούς χάρτες). Επιπρόσθετα, με τον Ν.4546/2018 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/89/ΕΕ, «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», όπου βάσει της παρ. 3, του άρθρου 15, της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ: «Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 4 (με τίτλο: Θέσπιση και εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού) θεσπίζονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021». Ως εκ τούτου, υφίσταται υποχρέωση της Κυβέρνησης να προβεί σε δήλωση αλιευτικών ζωνών της χώρας σε όλο το εύρος της, έως την καταληκτική ημερομηνία (παρ.3 άρθρου 5 Ν.4546/2018).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ως άνω και πότε ανακοινώνεται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας επ’ αυτής;
  2. Βάσει της Ενωσιακής νομοθεσίας, με δεδομένη την επικείμενη κοινοποίηση του θαλασσίου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ε.Ε. και της ενσωμάτωσής του στην Ελληνική Νομοθεσία, ποια είναι τα μέτρα που θα έχει δικαίωμα να λάβει η χώρα μας και κατ’ επέκταση η Ε.Ε., όταν θα παραβιάζονται τα όρια των ανακηρυγμένων ελληνικών αλιευτικών ζωνών από τρίτες χώρες, με συχνότερο παραβάτη την Τουρκία;
  3. Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα άσκησης αλιευτικής πολιτικής και προάσπισης αυτής στα ύδατά μας, εκτός από τη χώρα μας, ανήκει και στην Ε.Ε., προτίθεσθε, αφού επεκτείνετε τις αλιευτικές ζώνες στα 12 ν.μ., κατά το στάδιο της σχετικής κοινοποίησης στην ΕΕ, να αιτηθείτε η ΕΕ να τις διασφαλίσει εμπράκτως, ως οφείλει, με πλωτά μέσα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα