ΑΣΠΙ:Απαξίωση των Συμβουλίων Κοινότητας του Δήμου Ικαρίας

Επανερχόμαστε στο θέμα της λειτουργίας των Συμβουλίων Κοινότητας του νησιού μας, προκειμένου να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για την απαξίωση και την υποτίμησή τους από τη δημοτική αρχή.

Τα Συμβούλια συνεδριάζουν όσο πιο τακτικά μπορούν (με δεδομένες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκαλούν τα μέτρα και οι περιορισμοί λόγω covid ) και συντάσσονται επίσημα πρακτικά των αποφάσεων, τα οποία κοινοποιούνται στη δημοτική αρχή.

Δυστυχώς όμως για τις περισσότερες προτάσεις και ερωτήσεις που καταθέτουμε δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Δε λαμβάνουμε απαντήσεις, δεν ενημερωνόμαστε για τυχόν ενέργειες του Δήμου, δεν προωθούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση, δε δημοσιοποιούνται πουθενά, ούτε καν στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να γνωρίζουν τουλάχιστον οι δημότες ποια θέματα απασχολούν τα Συμβούλια και τι εισηγήσεις κατατίθενται από τους συμβούλους.

Επανειλημμένα (είτε σε αποφάσεις των Συμβουλίων Κοινότητας είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο) καταθέσαμε το αίτημα να εφαρμοστούν αυτά που η σχετική νομοθεσία προβλέπει, αλλά δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Η τελευταία αναφορά στο θέμα έγινε σε πρόσφατο Δ. Σ., όταν στην πρόταση των δημοτικών συμβούλων της ΑΣΠΙ να αναρτώνται οι αποφάσεις των Συμβουλίων Κοινότητας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ο Δήμαρχος απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και πρότεινε να στέλνουν τα Συμβούλια τις αποφάσεις τους στους δημοτικούς συμβούλους και αυτοί να αποφασίζουν αν και ποια θέματα θα φέρνουν προς συζήτηση στο Δ. Σ. Η πρότασή αυτή σίγουρα θα βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα που απασχολούν τα Συμβούλια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υποχρέωση της δημοτικής αρχής να μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα στο ν. 4555/2018, άρθρο 88 με τίτλο «Υλοποίηση αποφάσεων προέδρου ή συμβουλίου κοινότητας» αναφέρονται τα εξής:

1. Οι αποφάσεις των οργάνων των κοινοτήτων με τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη λήψη τους. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο όργανο της κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.

2. Τα αρμόδια όργανα του δήμου μπορούν:

  • να επιστρέψουν την απόφαση του οργάνου της κοινότητας με παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του θέματος
  • να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο
  • να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώσουν τον πρόεδρο της κοινότητας ή του συμβουλίου κοινότητας, για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις των οργάνων της κοινότητας.

3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο.

Επίσης στον ίδιο νόμο, στο άρθρο 85 με τίτλο « Δημοσίευση – εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων» προβλέπονται τα εξής:

Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων και οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν για ποιο λόγο κλήθηκαν οι δημότες να ψηφίσουν για τα συμβούλια κοινοτήτων. Ποιο είναι το νόημα των συνεδριάσεων και των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών, όταν η δημοτική αρχή αγνοεί και απαξιώνει την ύπαρξη και το ρόλο τους. Μόνο επιλεκτικά ενδιαφέρθηκε και πίεσε για κάποιες αποφάσεις των συμβουλίων κοινότητας, σε περιπτώσεις που αυτές εξυπηρετούσαν τις δικές της επιδιώξεις και πρακτικές (π.χ. υποχρεωτική συμμετοχή συμβούλων στα συνεργεία σύλληψης ανεπιτήρητων ζώων, ψεκασμοί ελαιόδεντρων).

Ζητάμε λοιπόν να εφαρμοστούν όσα ο νόμος προβλέπει, όχι γιατί είμαστε τυπολάτρες, αλλά γιατί εκτιμάμε τη λειτουργία των Συμβουλίων Κοινότητας και θέλουμε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που μας έφεραν σε αυτά. Ο θεσμός των κοινοτικών συμβουλίων διευρύνει τη συμμετοχή των δημοτών, ενισχύει τις δημοκρατικές διαδικασίες σαν ένα ελάχιστο αντίβαρο στο υπερσυγκεντρωτικό και υδροκέφαλο μοντέλο αυτοδιοίκησης που έφεραν οι νόμοι του «Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη».

Οι σύμβουλοι Κοινοτήτων της ΑΣΠΙ

Αγγελική Κονταξοπούλου
Μαρία Βασιλάρου
Wim De Weerdt
Σοφία Βρούλου
Γιάννης Τσάκαλος

Σχολιάστε Ελεύθερα