Κανονισμοί λειτουργία και δομών του Δήμου Ικαρία

Η Δημοτική Αρχή ικαρίας μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις αποφάσεις 1,2 και 3 (/2020) έχει εισάγει προς διαβούλευση τρεις νέους κανονισμούς που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και των δομών του  με στόχο την νόμιμη λειτουργία τους.

Ειδικότερα στην ιστοσελίδα του Δήμου βρίσκονται προς διαβούλευση:

Α . ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος, η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς μας που όχι μόνο αποτελεί προτεραιότητα αλλά αποτυπώνει και το όραμα της σημερινής Δημοτικής αρχής για μια καθαρή και όμορφη Ικαρία. Για την εξασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος προχωρούμε σε μία σειρά πρωτοβουλιών στις οποίες εντάσσεται και ο κανονισμός καθαριότητας που ευελπιστούμε σε λίγο καιρό να τεθεί σε εφαρμογή.

Η ανακύκλωση, ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί επίσης για εμάς πρόκληση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Σας υπενθυμίζουμε τις συμβάσεις με τις εταιρίες ανακύκλωσης που υπογράψαμε πρόσφατα. Βάζουμε τις βάσεις σήμερα για να έχουμε την Ικαρία που ονειρευόμαστε αύριο.

Μετά από πολλά χρόνια από την ενοποίηση των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, η επιτροπή ποιότητας ζωής εισηγήθηκε στις αρχές Μαρτίου προς διαβούλευση κανονισμό καθαριότητας του ενιαίου Δήμου με ειδικότερους σκοπούς όπως : η καθαριότητα του Δήμου, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Το σχέδιο μπορείτε να το αναζητήσετε εδώ

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ο Δήμος Ικαρίας οργανώνει την κοινωνική πολιτική του με σχέδιο και όραμα, καθώς θεωρούμε την πρόνοια, την υγεία και την κοινωνική προστασία δημόσια αγαθά που οφείλουμε να προασπίσουμε και να προσφέρουμε στους δημότες. Η ευθύνη που μας αναλογεί ως Δημοτική αρχή δεν μας επιβαρύνει, αντιθέτως μας κινητοποιεί και μας επιβάλλει να είμαστε στην πρώτη γραμμή σε σχέση με την κοινωνική προστασία και τη στήριξη όσων συμπολιτών μας αντιμετωπίζουν μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς το έλλειμμα της κρατικής πολιτικής είναι σημαντικό και ο ρόλος των Δήμων στην κάλυψή του βασικός.

Ένα χρόνιο αίτημα της Ικαριακής κοινωνίας παίρνει σάρκα κι οστά καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς την αδειοδότηση του Γηροκομείου ώστε να λειτουργήσει υπό νόμιμο καθεστώς και να αποτελέσει έναν-αν όχι το μεγαλύτερο -πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ικαρίας. Στα πλαίσια αυτά, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στη δημιουργία Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Δημοτικού Γηροκομείου), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών της Μονάδας.

Το σχέδιο μπορείτε να το αναζητήσετε εδώ

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ“

Στη σημερινή εποχή, με τις νέες τάσεις περί ολιστικής ιατρικής, η παραδοσιακή λουτροθεραπεία λαμβάνει τη μορφή του Ιαματικού Τουρισμού και απευθύνεται όχι μόνο σε ασθενείς-τουρίστες αλλά και σε άτομα υγιή, που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης.

Καθώς οι Ιαματικές πηγές μας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης του τόπου, ως Δημοτική αρχή δεσμευτήκαμε σε όλους τους συμπατριώτες να εργαστούμε δυναμικά τόσο για την πολυπόθητη αναγνώριση του φυσικού πόρου όσο και για την εξασφάλιση του ειδικού σήματος λειτουργίας του ΕΟΤ. Πρώτος σταθμός ο Απόλλωνας, που επιτέλους οραματιζόμαστε ότι σύντομα θα λειτουργεί νόμιμα και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και είναι έτοιμο προς διαβούλευση σχέδιο Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του θεραπευτηρίου.

Σκοπός του κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας του Απόλλωνα , προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού υψηλού επιπέδου, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται οι ευεργετικές ιδιότητες του Ιαματικού φυσικού πόρου και η βιώσιμη διαχείρισή του αφενός καθώς και η ανταγωνιστικότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος αφετέρου.

Το σχέδιο μπορείτε να το αναζητήσετε εδώ

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε τις Δημοτικές παρατάξεις αλλά και κάθε Δημότη ξεχωριστά να μελετήσουν τα σχέδια των κανονισμών (Α)(Β)(Γ) και να μας αποστείλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση τους σε σημεία που τυχόν απαιτείται.

Σχολιάστε Ελεύθερα