Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με τη στήριξη των κατοίκων της Σάμου που επλήγησαν από τον Σεισμό

Ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης προς τους υπουργούς Οικονομικών, ανάπτυξης και επενδύσεων και εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων.

Η ερώτηση με θέμα «Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων για τα μέτρα στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων της Σάμου που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό» είχε ως εξής:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Όπως μας ενημέρωσαν κάτοικοι της Σάμου, μετά από επικοινωνία τους μαζί μας, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, όσον αφορά στα του καταστροφικού σεισμού, που έπληξε πρόσφατα το νησί τους. Μας εξέφρασαν οι ως άνω την ανησυχία τους για την αδικαιολόγητη χρονική καθυστέρηση στη θέσπιση των σχετικών μέτρων στήριξης και για την επιστολή του τοπικού Επιμελητηρίου, που δημοσιεύτηκε στα τοπικά ΜΜΕ, σχετικά με το παραπάνω θέμα. Η δε επιστολή που απευθύνεται στα συναρμόδια Υπουργεία με θέμα την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων για τα μέτρα στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων της Σάμου, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, αναφέρει τα εξής:

“Αξιότιμε, κύριε Υπουργέ, Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοίνωσε στις 9 Νοεμβρίου 2020, οκτώ (8) μέτρα στήριξης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει εκδοθεί καμία υπουργική απόφαση και όπως αντιλαμβάνεσθε, χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων, είναι αδύνατη η εφαρμογή τους από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δημοσίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Σάμου».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να επισπεύσετε, κατά το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στα Υπουργεία σας, την έκδοση των ως άνω σχετικών υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα στήριξης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, στο νησί της Σάμου;

Η ερώτηση έγινε στις 3 Δεκεμβρίου του 2020 και απαντήθηκε από το υπουργείο οικονομικών στις 15/1/2021 ως εξής:

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2344/3.12.2020 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, από πλευράς αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων (επιχορήγηση επί της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα) από θεομηνίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.2459/97 όπως ισχύει, με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών.

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι :

α) η έκδοση κ.υ.α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και παρέχεται και στεγαστική συνδρομή (δωρεάν κρατική αρωγή και άτοκο δάνειο) για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων και

β) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια.

Ωστόσο, σε συνέχεια των πρόσφατων εκτεταμένων καταστροφών που έλαβαν χώρα σε περιοχές της επικράτειας από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, δρομολογήθηκαν βελτιώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

  1. Με το άρθρο 6 του ν.4728/20 (Α’186) τροποποιήθηκε το άρθρο 36 του ν. 2459/97, ώστε να δίνεται πλέον η δυνατότητα στελέχωσης των επιτροπών καταγραφής ζημιών με μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλους υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), εφόσον το προσωπικό των περιφερειών που συμμετέχει στις Επιτροπές δεν επαρκεί για την έγκαιρη καταγραφή των ζημιών. Περαιτέρω με το άρθρο 40 του ν. 4753/2020 (Λ’ 227) τροποποιήθηκε εκ νέου το ανωτέρω άρθρο, δίνοντας τη δυνατότητα στελέχωσης των ως άνω επιτροπών και με μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  2. Με την αριθ. 107541 ΕΞ 2020/25.09.2020 (Β’4181) απόφαση τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.: 20725/Β.979/10.05.2011 (Β’ 1207) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997», όπως ισχύει, ώστε σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής, να μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης. Παράλληλα, για την επιτάχυνση της διαδικασίας, η ως άνω τροποποίηση δίνει τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να υποβάλλουν ανά δεκαπενθήμερο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, κατάσταση με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή και η εκτίμηση των ζημιών, ώστε να εκδίδονται ΚΥΛ προκαταβολής έναντι επιχορήγησης ανάλογα με την πρόοδο καταγραφής ζημιών.
  3. Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών απαιτείται πλέον η προσκόμιση Πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης των τελευταίων τριών μηνών, έναντι του ενός μήνα που ίσχυε. Με το υπ’ αρ. 123369ΕΞ2020/29.10.2020 (ΛΔΛ Ω1Σ7Η-ΞΡ2) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997.

Σημειώνουμε ότι, για το σεισμό της 30η Οκτωβρίου 2020 και για τις πλημμύρες που επακολούθησαν και έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου εκδόθηκαν οι κ.υ.α. οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής με αριθ. Δ.Λ.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./26169/Λ325/27-11-2020 (Β’5293) και η Δ.Λ.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/Λ325/24-11-2020 (Β’5297) αντίστοιχα. Με την πρώτη εξ’ αυτών παρέχεται στεγαστική συνδρομή η οποία συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Λρωγή και 20% Άτοκο Δάνειο και με την δεύτερη παρέχεται στεγαστική συνδρομή η οποία συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Λρωγή και 40% Άτοκο Δάνειο.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ΚΥΛ για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις ανωτέρω θεομηνίες, μετά την αποστολή κατάστασης επιχειρήσεων και ζημιών από την αρμόδια Περιφέρεια.

Β. Σε ό,τι αφορά σε μέτρα φορολογικής και εισπρακτικής πολιτικής για τη στήριξη των πληγέντων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Λ’ 287), όπως ισχύει, τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Λ. του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4753/2020 (Λ’ 227) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες που έχουν πληγεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ης Οκτωβρίου 2020, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του νόμου και έως τις 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

Περαιτέρω, με την Α. 1246/2020 (Β’ 4926) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και την 30.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που λήγουν ή έληξαν από 30.10.2020 μέχρι και 30.04.2021. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής. Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 30.4.2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 30.10.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Τέλος, με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν παρατάσεις σε φορολογικές υποχρεώσεις των υπόχρεων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου. Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα με αριθμ. πρωτ. Δ. ΕΙΣΠΡ. Α 1141839 ΕΞ 2020/14.12.2020, ΔΕΑΦ Β 1142269 ΕΞ 2020/15.12.2020, ΔΕΦΚ Α 1141763 ΕΞ 2020/15.12.2020 και ΔΕΕΦ Α 1143012 ΕΞ 2020/15.12.2020 έγγραφα της Αρχής.

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της ασκούμενης φορολογικής πολιτικής και τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην οικονομία και την κοινωνία των περιοχών που επλήγησαν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές λαμβάνονται με γνώμονα τη στήριξη των πληγέντων, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


Δείτε τα γνήσια έγγραφα της ερώτησης και της απάντησης

Σχολιάστε Ελεύθερα