Το 1ο Δ.Σ. του Δήμου Ικαρίας για το 2021

Στις 25 Ιανουαρίου θα γίνει η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας τις ώρες 10-12, όπου θα γίνει δια περιφοράς.

Σε αυτό Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθούν τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού, όπου θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος πλάκας κεντρικού ρέματος Αγίου Κηρύκου».
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίων και αγωγών προσαγωγής λυμάτων Αγ. Κηρύκου στην Ε.Ε.Λ-Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
  3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Κηρύκου»
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του υποέργο «Αντλιοστάσια και καταθλιπτικός αγωγός προσαρμογής λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό Καραβοστάμου» στα πλαίσια του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Καραβοστάμου»
  5. Έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου νέας τουριστικής κατασκήνωσης τριών αστέρων, μέγιστης δυναμικότητας 300 ατόμων στην Κρεμαστή, εκτός σχεδίου»
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα της κ. Πούλου Μαρίας σχετικά με «Έγκριση – μη αντίρρηση για οικοδομικές εργασίες υπό καθεστώς ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στη θέση Κεραμέ Αγίου Κηρύκου».
  7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου Μητρώου Αρρένων Ικαρίας

Σχολιάστε Ελεύθερα