Ικαρία: Προς υλοποίηση η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων

Στις 29/5/2018 στα γραφεία του δήμου Ικαρίας θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης του βόρειου κτηρίου πρώην Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Ικαρίας για εγκατάσταση Δημοτικής Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων», προϋπολογισμού 73.230 Ευρώ (με Φ.Π.Α 24%).

Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες αναβάθμισης & συντήρησης στο κτήριο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) του Δήμου Ικαρίας. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μ.Φ. Ηλικιωμένων και αποσκοπούν στην βελτίωση και συμμόρφωση του κτηρίου ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας. Το συγκεκριμένο κτήριο ανεγέρθηκε με δαπάνες της Ικαριακής Αδελφότητας Αμερικής σε χώρο της Ι.Μ Λευκάδος για την στέγαση του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Ικαρίας “Η Στέγη της Παναγίας”.

Για την ανέγερση του εκδόθηκε η υπ. αρ. 168/84 άδεια από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π). Το εκκλησιαστικό γηροκομείο λειτούργησε από το 1997 έως το 2012, χωρίς άδεια λειτουργίας, υπό τον έλεγχο της Ι.Μ. Σάμου ενώ από τον Αύγουστο του 2016 έχει περιέλθει υπό προϋποθέσεις στον Δήμο Ικαρίας σύμφωνα με την από 3/8/2016 προγραμματική σύμβαση. Σε υλοποίηση της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος Ικαρίας εκπόνησε την παρούσα μελέτη ώστε να εξασφαλιστεί η πυροπροστασία του κτηρίου και να καλυφθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται από τον Νομοθέτη για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκε υπόψη η τεχνικοοικονομική προσφορά που έχει κατατεθεί από ιδιώτη στον Δήμο για την επισκευή της βλαφθήσας νότιας πτέρυγας και του συνολικού κελύφους του κτηρίου.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα