Προσλήψεις από τον Δήμο Ικαρίας

Ο δήμος Ικαρίας θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων.

Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 5/7/2021 το προσωπικό αυτό θα καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, από 19/1/2021 μέχρι και 22/1/2021.

Περισσότερα εδώ

Οι προκηρρυσόμενες θέσεις αφορούν:

  • 3 Εργάτες Καθαριότητας
  • 1 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
  • 1 ΔΕ Διοικητικών γραμματέων
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB)
  • 1 ΔΕ Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Σχολιάστε Ελεύθερα