Ιατρικό προσωπικό ζητά η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσια υγείας, τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊκου COVID -19, την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υγείας και αποσυμφόρησης των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείο Σάμου, η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου ζητεί ιατρικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα:

Τρεις (3) ιατρούς κατά προτίμηση (ειδικοτήτων Παθολογίας, Γενικής ιατρικής και Παιδιάτρου) ή απόφοιτους Ιατρικής Σχολής

Τρεις (3) νοσηλεύτριες ή αποκλειστικές νοσοκόμες, οι οποίοι θα εξετάζουν είτε σε πρωινή είτε σε απογευματινή βάρδια σε διαμορφωμένο χώρο έξω από το ΚΥΤ Σάμου.

Μισθός ικανοποιητικός.

Σαμιακό βήμα

Σχολιάστε Ελεύθερα