Προσωρινή άδεια των Λουτροκαταστημάτων του ζητά ο δήμος Ικαρίας

Στις 4 Ιουλίου 2018 μετά από έλεγχο του Αστυνομικού τμήματος Αγίου Κηρύκου διαπιστώθηκε ότι τα λουτροκαταστήματα Σπήλαιο και Απόλλων δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα εκ του νόμου Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ).

Ο δήμος Ικαρίας απαντά στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού της Περιφέρεια Β. Αιγαίου ότι από τον Απρίλιο του 2018 από όπου δωθηκαν οι σχετικές οδηγίες, ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλει την αίτηση – δήλωση για την χορήγηση των ΕΣΛ και των τριών Λουτροκαταστημάτων που ανήκουν στον δήμο του νησιού. Η τεχνική Υπηρεσία απάντησε ότι λόγω σοβαρής υπηρεσιακής αδυναμίας, η οποία εστιάζεται στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού δεν μπορούν να υλοποιήσουν τις παραπάνω ανάγκες. Ο δήμος Ικαρίας έχει αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας την σύνταξη των απαραίτητων μελετών η οποία δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2018. Τονίζει επίσης ότι απαραίτητο έγγραφο για τις εν λόγω διαδικασίες είναι η απόφαση αναγνώρισης των Λουτροκταστημάτων του δήμου Ικαρίας ως «ιαματικών φυσικών πόρων» καθώς και η συνακόλουθη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Για τους παραπάνω λόγους ο δήμος του νησιού ζητά να λειτουργήσουν οι ιαματικές πηγές του με προσωρινό σήμα λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες για να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις τόσο στον δήμο όσο και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον σχετικό κλάδο.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα