Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος καθαρισμού της γεώτρησης του Χάρακα στις Ράχες Ικαρίας

Ο δήμος Ικαρίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Τεχνοοικονομική άποψη προσφορά (με βαθμολογία) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΑΚΑ προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Την Παρασκευή 21/9/2018 λήγει η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των προσφορών.

Ο σίδηρος (Fe) και το μαγγάνιο (Mn) είναι δύο μέταλλα που θεωρούνται τοξικά για την ανθρώπινη υγεία και για τα οποία υπάρχουν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για το πόσιμο νερό. Ο σίδηρος σε αυξημένες συγκεντρώσεις χρωματίζει το νερό κίτρινο ή καφέ-κοκκινωπό και παρουσιάζει ίζημα σε αυτό, όταν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιέκτες (πχ. ψυγείο).

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αλλαγή μορφής του σιδήρου (από δισθενής διαλυτός σε αδιάλυτος τρισθενής) και εκτός της επικινδυνότητας ως προς την κατανάλωση, παρουσιάζει προβλήματα χρωματισμού κεραμικών επιφανειών (πχ μπανιέρες, νεροχύτες κτλ),συνήθως σε συγκεντρώσεις άνω των 0,3 ppm. Επίσης, έχει άσχημη γεύση (μεταλλική) και οσμή. Η παρουσία στο νερό βακτηριδίων σιδήρου (και μαγγανίου) αυξάνει την θολότητα, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η μικροβιολογική απολύμανση του νερού αυτού. Το μαγγάνιο,σε συγκεντρώσεις άνω των 0,5 ppm, συνήθως, προκαλεί λεκέδες στα υφάσματα (πχ πλυντήρια ρούχων), βοηθά στην ανάπτυξη μικροοργανισμών στα δίκτυα με αποτέλεσμα την δημιουργία οσμών και αποθέσεων. Η κατανάλωση επί πολλά έτη, νερού που περιέχει μαγγάνιο, προκαλεί απλές ή σοβαρές νευρικές διαταραχές, με κυριότερη τη νόσο του Πάρκινσον.

Η συνηθέστερη προέλευση των δύο τοξικών μετάλλων είναι φυσική και σχετίζεται με τα πετρώματα από τα οποία διέρχεται το νερό (πλούσια σε άλατα σιδήρου). Ο σίδηρος συναντάται κυρίως σε 3 μορφές: Δισθενής, Τρισθενής και βακτηριακός σίδηρος. Βρίσκεται,συνήθως, σε νερά γεωτρήσεων και πηγαδιών (όπως και το μαγγάνιο).

Ενώ το νερό από τη γεώτρηση μπορεί να εξέρχεται διαυγές στη συνέχεια, ερχόμενο σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, χρωματίζεται (οξειδώνεται) κίτρινο ή καφετί. Το πρόβλημα για την υγεία μπορεί να προκύψει από τη συνεχή κατανάλωση νερού που περιέχει μεγάλες συγκεντρώσεις σιδήρου.

Σε ενήλικες, αλλά κυρίως σε παιδιά μπορεί να επιφέρει βλάβες στους ιστούς προκαλώντας αιμοχρωμάτωση. Πρόκειται για διαταραχή του μεταβολισμού του σιδήρου που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση του στον οργανισμό και την εναπόθεση του σε όργανα, όπως το ήπαρ, η καρδιά ή το πάγκρεας.

Μαζί με την παρουσία σιδήρου και μαγγανίου στο νερό, πολλές φορές υπάρχει και υδρόθειο , με τη γνωστή μυρωδιά (σαν κλούβιο αυγό). Το πλεονέκτημα των συστημάτων αποσιδήρωσης & απομαγγανίωσης (& αποθείωσης) είναι ότι λειτουργούν επιλεκτικά, δηλ. αφαιρούν μόνο αυτά τα στοιχεία, ενώ αφήνουν ανεπηρέαστα τα υπόλοιπα συστατικά του νερού.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα