Λειτουργία Μαστογράφου στο Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Ανακοίνωση του Νοσοκομείου Ικαρίας

Σας ενημερώνουμε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας από την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 θα λειτουργεί ο Μαστογράφος στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Για ραντεβού παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2275 3 50257.

Σημείωση: Παρακαλούμε τις ενδιαφερόμενες την ημέρα πραγματοποίησης της Μαστογραφίας να προσέρχονται με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό Ιατρού και με προηγούμενες μαστογραφίες εφόσον υπάρχουν

Σχολιάστε Ελεύθερα